De oorsprong van Smit Transport ligt in het Drentse Noordscheschut waar
Dick Smit samen met compagnon Reint Bruins een deel overnamen van het transportbedrijf van de vader van Reint, dit was in 1980.

Dit betrof toen 3 trucks en 6 opleggers waar samen met chauffeur Roelof Kroes de start werd gemaakt onder de naam Bruins Transport.

Het was in 1983 dat één van de grootste opdrachtgevers Erica - Beton verhuisde van Emmen naar Kampen. Hierdoor veranderde de organisatie dusdanig dat een tweede standplaats werd gerealiseerd in Kampen, waar een loods en parkeerterrein werd gehuurd en waar ook het onderhoud van het wagenpark kon plaatsvinden.

Doordat voor verschillende opdrachtgevers in dezelfde sector werd gereden is erin 1984 een tweede BV opgericht met een andere identiteit / kleurstelling onder de naam Bruins-Smit BV. Daarop in 1989 werd de samenwerking met Bruins beëindigd. Daarbij heeft een verdeling plaatsgevonden van het wagenpark wat toen was uitgegroeid naar 9 trucks en 16 opleggers.

Bruins Transport bleef in Noordscheschut en Bruins - Smit in Kampen voortgezet onder de huidige naam Smit Transport BV. In datzelfde jaar is een begin gemaakt met de bouw van een eigen werkplaats met kantoor aan de Haatlanderdijk. Daarna is ook de bedrijfswoning gebouwt.

Smit Transport heeft sindsdien een gestage groei doorgemaakt naar 14 trucks en ca. 30 opleggers totdat de crisis inviel in 2009 welke ook ons heeft getroffen en waardoor wij in 2012 zijn ingekrompen naar 11 trucks. Wat als gevolg had dat wij ook afscheid moesten nemen van 3 chauffeurs.

 In 2013 is zoon Frans toegetreden tot de directie en voeren Sr. en Jr. samen de leiding over Smit Transport BV.

Vermeldingswaardig is dat ook dankzij de inzet van ons ervaren personeel bestaande uit een vaste kern van 15 medewerkers wij de crisis tot nu toe het hoofd kunnen bieden.

Nu (bijna) 25 jaar later (2015) rijden we inmiddels weer met 12 trucks en ca. 35 opleggers in allerlei variaties.

Ons motto is met z'n allen

 

                     "Kop der veur"